تاریخ : چهارشنبه, ۲۶ مرداد , ۱۴۰۱

صنایع خلاق

17دی
ارائه ۴۸ خدمت به شرکت‌های خلاق برای ورود به بازارهای تخصصی

ارائه ۴۸ خدمت به شرکت‌های خلاق برای ورود به بازارهای تخصصی

شرکت‌های خلاق بر اساس برنامه توسعه زیست‌بوم این شرکت‌ها با دریافت ۴۸ خدمت به بازارهای تخصصی وارد می‌شوند.