تاریخ : جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱

صنایع خرد

06شهریور
راه اندازی کارگاه های خرد و کوچک در روستاها اولویت کاری بسیج سازندگی است

راه اندازی کارگاه های خرد و کوچک در روستاها اولویت کاری بسیج سازندگی است

مسئول اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: در حال حاضر راه اندازی کارگاه های خرد و کوچ در روستاها در دستور کار سازمان بسیج سازندگی قرار دارد.