تاریخ : دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱

صنایع تبدیلی

22مهر
ضرورت تطبیق زیرساخت‌های کشاورزی با استانداردهای دنیا
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازگانی ارومیه:

ضرورت تطبیق زیرساخت‌های کشاورزی با استانداردهای دنیا

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازگانی ارومیه گفت: برای ساماندهی مشکل محصولات کشاورزی به ویژه سیب باید صنعت سورت، بسته بندی و نحوه برداشت این محصول را با استانداردهای دنیا تطبیق دهیم.

09شهریور
رتبه دوم صنایع تبدیلی به آذربایجان غربی اختصاص دارد

رتبه دوم صنایع تبدیلی به آذربایجان غربی اختصاص دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: این استان از لحاظ صنایع تبدیلی دومین رتبه را در سطح کشور، با داشتن توان تبدیل چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی دارد.