تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

صادق زاده

04مهر
آگاهسازی جوانان وظیفه ای است که باید به آن زمان زیادی اختصاص داده شود/ لزوم توجه و ارزش گذاری به مداحان بومی/ مداحان الگوی صالح در جامعه باشند

آگاهسازی جوانان وظیفه ای است که باید به آن زمان زیادی اختصاص داده شود/ لزوم توجه و ارزش گذاری به مداحان بومی/ مداحان الگوی صالح در جامعه باشند

مداح و شاعر پیشکسوت ارومیه ای، با اشاره به لزوم توجه و ارزش گذاری به مداحان بومی، گفت: مداحان باید به عنوان الگوی صالح در جامعه معرفی شوند.