تاریخ : دوشنبه, ۱۷ مرداد , ۱۴۰۱

شیوا

24دی
مجموعه آثار قباد شیوا چاپ می‌شود

مجموعه آثار قباد شیوا چاپ می‌شود

قبا شیوا با حضور در دفتر موسسه هنرمندان پیشکسوت در جریان مراحل چاپ مجموعه آثار خود قرار گرفت.