تاریخ : جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱

شین آباد

10مرداد
آتشی افتاده بر جان چرا درمان نمی شود؟!

آتشی افتاده بر جان چرا درمان نمی شود؟!

شاید در آن صبح جهنمی ۱۵ آذر ۹۱ ،آنان فرصتی برای نگاه کردن به آینه نداشتند، چه اینکه هوا سرد و مدرسه در حال دیر شدن؛ همان بودند، همان دختران سرخ گونه زیبارویی که شب را به سپیدی صبح رسانده، چون همیشه، تا اول وقت راهی مدرسه شوند، اما مدرسه ای که قرار بود آینده آنان را بسازد، بهانه ای شد برای انداختنشان در برزخی که بعد از گذشت 6 سال هنوز راه نجاتی از آن نیافته و برای همیشه، دختران سوخته شین آبادی را با آینه غریبه کرد.

27تیر
تجمع دانش آموزان شین آبادی برای پیگیری درمان بوده و هیچ پیام سیاسی نداشت

تجمع دانش آموزان شین آبادی برای پیگیری درمان بوده و هیچ پیام سیاسی نداشت

پدر یکی از دانش آموزان شین آبادی گفت: تجمع صبح امروز دانش آموزان در برابر ساختمان پاستور تنها در راستای مطالبات درمانی خود بود و هیچ پیام سیاسی نداشت.