تاریخ : یکشنبه, ۱۶ مرداد , ۱۴۰۱

شورای پروانه ساخت

13اسفند
جدیدترین مصوبات شورای پروانه ساخت غیر سینمایی

جدیدترین مصوبات شورای پروانه ساخت غیر سینمایی

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت دو عنوان داستانی بلند و یک عنوان داستانی کوتاه موافقت کرد.