تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

شورای فرهنگ عمومی خوی

17اردیبهشت
مسئولین فرهنگ سازی را باید از خودشان شروع کنند
سرپرست فرمانداری خوی

مسئولین فرهنگ سازی را باید از خودشان شروع کنند

کاظمی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان گفت : مسئولین فرهنگ سازی را باید از خودشان شروع کنند.