تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱

شهید محمد اذربان

15اردیبهشت
مسئولین ماکو با خانواده شهید نیروی انتظامی دیدار کردند

مسئولین ماکو با خانواده شهید نیروی انتظامی دیدار کردند

مسئولین شهرستانی به مناسبت هفته جوان با خانواده شهید جوان نیروی انتظامی دیدار کردند .