تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱

شهید ساکو مجنونیانس

11تیر
خیرین مردم را به مدرسه سازی تشویق کنند

خیرین مردم را به مدرسه سازی تشویق کنند

«ادیک مجنونیانس» یکی از افزون بر 330 خیر مدرسه ساز آذربایجان غربی است که مدیرعاملی شرکت «ارومیه شن ریز» را از سال 1346 بر عهده دارد و در حال حاضر این نیکوکار 70 ساله ارومیه ای پیمانکاری پروژه 76 کیلومتری راه آهن ارومیه تا شیربلاغ و نقده تا مهاباد را بر عهده دارد.