تاریخ : دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱

شهریار حیدری

06شهریور
پرداخت تمامی مطالبات یارانه حمایتی تولید کنندگان کشمش آذربایجان‌غربی

پرداخت تمامی مطالبات یارانه حمایتی تولید کنندگان کشمش آذربایجان‌غربی

مدیر سازمان تعاون روستائی آذربایجان غربی با اشاره به حمایت های یارانه ای و تعرفه ای دولت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش گفت: طی هفته جاری تمامی مطالبات یارانه حمایتی کشمش به باغداران آذربایجان‌غربی پرداخت شد.