تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱

شهرک صنعتی مبل در خوی

17خرداد
دو شهرک صنعتی جدید در خوی ایجاد می شود
نماینده خوی و چایپاره در مجلس

دو شهرک صنعتی جدید در خوی ایجاد می شود

عادل نجف زاده نماینده خوی و چایپاره در مجلس گفت : دو شهرک صنعتی جدید در خوی ایجاد می شود.