پایگاه تحلیلی خبری آذربایجانغربی \\\\\\\\\\\\

زورخانه

در گفت و گو با اروم نیوز مطرح شد؛

قهرمان رشته چرخ ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان خواستار حمایت های مسئولین برای سرپا ماندن این ورزش ملی مذهبی در آذربایجان غربی شد.

تاریخ انتشار :یکشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷
گزارش؛

زورخانه جهان پهلوان تختی ارومیه که در سال ۱۳۴۲ توسط «آسیایی» رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای افتتاح شده قریب به ۶۰ سال قدمت داشته و منطبق با استانداردهای کشوری و بین المللی نیست به طوری که ۱۵ ورزشکار با هم به سختی در گود می توانند جابجا شده و ورزش کنند.

تاریخ انتشار :یکشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷
سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۳۹۷

آخرین اخبار

ویژه نامه