افزونه جلالی را نصب کنید.

رگم خانه

10آذر
آیا ارومیه گرم خانه دارد؟
یادداشت:

آیا ارومیه گرم خانه دارد؟

این روزها با کمی گشت و گذار اول صبحی در داخل شهر ارومیه متوجه قشر کثیری از کارتن خواب ها می شویم که در گوشه و کنار و خیابان وجود دارند و این سوال مطرح می‌شود که آیا ارومیه گرم خانه دارد؟