افزونه جلالی را نصب کنید.

روی قدس

01تیر
همه می آییم …

همه می آییم …

پوستر اختصاصی اروم نیوز به مناسبت روز جهانی قدس پیش روی شماست.