افزونه جلالی را نصب کنید.

روستاهای مرزی

22دی
لزوم تسریع در گازرسانی به روستاهای مرزی سردشت
استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد:

لزوم تسریع در گازرسانی به روستاهای مرزی سردشت

استاندار آذربایجان غربی گفت: تسریع در گازرسانی به روستاهای مرزی و سخت گذار کل استان به ویژه شهرستان سردشت به علت سرمای قابل توجه ضروری است.