افزونه جلالی را نصب کنید.

روز زمین پاک

03اردیبهشت
با پاک نگه داشتن محیط زیست دین خود را به نسل های آینده ادا کنیم

با پاک نگه داشتن محیط زیست دین خود را به نسل های آینده ادا کنیم

فرماندار پلدشت گفت: با پاک نگه داشتن محیط زیست و تحویل آن به نسل های بعدی می توانیم دین خود به آنان را ادا کنیم.