تاریخ : دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱

رواديد

05اسفند
صدور ویزای ایران در پیچ و خم افتاد

صدور ویزای ایران در پیچ و خم افتاد

جمعی از تورگردانان می‌گویند: صدور ویزای ایران بیشتر از دو هفته است با اختلال مواجه شده است و ‌پاسخ شفافی برای این وضعیت وجود ندارد و درصورت ادامه آن، بازار گردشگری ایران حتما با مشکل جدی مواجه خواهد شد.