تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

ره

20اسفند
فرمانی قاطع از امام خمینی (ره) که سرنوشت عملیات خیبر را تغییر داد

فرمانی قاطع از امام خمینی (ره) که سرنوشت عملیات خیبر را تغییر داد

فرمانی قاطع از امام خمینی (ره) که سرنوشت عملیات خیبر را تغییر داد

14بهمن
چرایی تعریف و تمجید دبیر اول حزب توده از امام خمینی (ره)/ مرزبندی امام با احزاب غیراسلامی

چرایی تعریف و تمجید دبیر اول حزب توده از امام خمینی (ره)/ مرزبندی امام با احزاب غیراسلامی

نظام دوقطبی حاکم بر ساختار بین‌المللی در دو دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ کشورهای جهان سوم را میان سردمداران دو بلوک شرق و غرب تقسیم کرده است، آنها آرایش ژئوپلتیکی خاصی برای جهان ترسیم کرده بودند که در آن پازل، کشورها فقط در چهارچوب استراتژی و منافع تعریف شده یکی از دو ابرقدرت در برابر ابرقدرت دیگر معنا و هویت پیدا می‌کردند.