افزونه جلالی را نصب کنید.

رهایی از چوبه دار

24اسفند
رهایی قاتل جوان از چوبه دار یک روز قبل از اجرای حکم
به یمن میلاد منجی عالم بشریت صورت گرفت:

رهایی قاتل جوان از چوبه دار یک روز قبل از اجرای حکم

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به رهایی قاتل جوان از چوبه دار یک روز قبل از اجرای حکم، گفت: با این این اعلام رضایت، بیست و پنجمین پرونده قتل عمد در آذربایجان غربی نیز به سازش ختم شد.