افزونه جلالی را نصب کنید.

رنجبری

02مهر
ماجرای حمایت یک امام جمعه از کم‌کاری مسئولین/ رنجبری: با وجود انتقاد از عملکرد، چرا باید انتظار حمایت دولت را داشته باشیم؟!

ماجرای حمایت یک امام جمعه از کم‌کاری مسئولین/ رنجبری: با وجود انتقاد از عملکرد، چرا باید انتظار حمایت دولت را داشته باشیم؟!

امام جمعه ماکو با حمایت از کم کاری های دولت گفت: با وجود انتقاد از عملکرد، چرا باید انتظار حمایت دولت را داشته باشیم؟!

17آبان
راهپیمایی اربعین حسینی بیانگر ایثار و مقاومت مسلمانان است

راهپیمایی اربعین حسینی بیانگر ایثار و مقاومت مسلمانان است

امام جمعه ماکو گفت: راهپیمایی اربعین حسینی بیانگر ایثار و مقاومت مسلمانان است.