جوانبخت مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی خبر داد:

ثبت بیش از ۵۰۰ مورد وقف جدید طی ۳ سال گذشته

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی گفت: طی سه سال گذشته بیش از ۵۰۰ مورد وقف جدید در آذربایجان غربی به ثبت رسیده که بیانگر درک کامل از سنت حسنه وقف در استان است.

ادامه مطلب ...