افزونه جلالی را نصب کنید.

رضا یگانه

12مهر
لزوم توجه مداحان به محتوای اشعار و سبک های عزاداری

لزوم توجه مداحان به محتوای اشعار و سبک های عزاداری

یکی از مداحان ارومیه ای گفت: مداحان علاوه بر ارتقاء سطح علمی و آموزشی خود مواظب حرکات و ظواهر خود بوده و در به کار بردن آهنگ ها و ملودی های سوزناک و محتوای شعری آن ها کوشا باشند.