تاریخ : دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱

رضا حسین زاده

21بهمن
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه برای جذب ۲۸۷ نفر
توسط جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی؛

برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه برای جذب ۲۸۷ نفر

آزمون استخدامی قوه قضاییه برای جذب 287 نفر توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.