افزونه جلالی را نصب کنید.

رضاخان قلدر

26شهریور
تاریخ نویسی با طعم دروغ/ رسانه‌هایی که می‌خواهند برای چهره یک قُلدر سفاک ظاهرسازی کنند
گزارش؛

تاریخ نویسی با طعم دروغ/ رسانه‌هایی که می‌خواهند برای چهره یک قُلدر سفاک ظاهرسازی کنند

رسانه‌های ضدانقلاب در فضای مجازی با تاریخ سازی و دروغ نویسی و بزک کردن رژیم پهلوی سعی دارند، چهره آن رژیم را تطهیر کنند.