تاریخ : دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱

رحیم حب النقی

08مهر
ارتباط بین دانشگاه های مادر و صنعتی بیشتر شود

ارتباط بین دانشگاه های مادر و صنعتی بیشتر شود

رئیس دانشگاه ارومیه گفت: طرح آمایش سبب ارتباط میان دانشگاه های مادر و سایر دانشگاه ها می شود که می توان با این طرح به اهداف اقتصاد مقاومتی رسید.