افزونه جلالی را نصب کنید.

رحلت امام

14خرداد
پوستر/ ضربت خوردن حضرت امام علی(ع) و ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

پوستر/ ضربت خوردن حضرت امام علی(ع) و ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

پوستر اختصاصی اروم نیوز به مناسبت 19 رمضان سالروز دلخراش ضربت خوردن حضرت امام علی (ع) مصادف با 14 خرداد ماه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) پیش روی شماست.