تاریخ : دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱

رتبه بندی معلمان

04اردیبهشت
تدوین اولیه و شتابزده آیین نامه اجرایی رتبه بندی، روح و هدف اصلی آن را ازبین برد
یادداشت:

تدوین اولیه و شتابزده آیین نامه اجرایی رتبه بندی، روح و هدف اصلی آن را ازبین برد

پس از گذشت 10 سال انتظار، در نهایت آیین نامه اجرایی رتبه بندی تدوین شد. هدف از بیان رتبه بندی کمک به عدالت، افزایش انگیزه، افزایش کیفیت کار معلمان و ارتقای سطح آموزش و در نتیجه باعث پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان یعنی هدف اصلی سازمان تعلیم و تربیت شود.

12آبان
نمایندگان موافق رتبه بندی معلمان هستند
نماینده مجلس:

نمایندگان موافق رتبه بندی معلمان هستند

عیسی زاده با اشاره به اینکه بنده و بسیاری از نمایندگان مجلس 100 درصد موافق طرح رتبه بندی معلمان هستیم، گفت: لیست منتشرشده با عنوان مخالفان رتبه بندی معلمان کذب محض است و صحت ندارد.