افزونه جلالی را نصب کنید.

رابط

15دی
خواندن سیگنال‌های مغز با یک رابط عصبی!

خواندن سیگنال‌های مغز با یک رابط عصبی!

از یک رابط عصبی در نمایشگاه CES امسال رونمایی شده است که سیگنال‌های مغز کاربر را می‌خواند، اما حداقل در حال حاضر برای سرگرمی و بازی استفاده می‌شود.