افزونه جلالی را نصب کنید.

رئیس کمیسیون عمران

21تیر
بافت های فرسوده یکی از معضلات اصلی شهرهاست/ نظام مهندسی برای حل این معضل دولت را کمک کند

بافت های فرسوده یکی از معضلات اصلی شهرهاست/ نظام مهندسی برای حل این معضل دولت را کمک کند

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نظام مهندسی برای حل معضل بافت های فرسوده شهرها ورود کرده و کمک حال دولت و ارگان های ذیربط باشد.