تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی

13اسفند
واژه‌ها را متخصصان می‌سازند، نه حداد عادل!

واژه‌ها را متخصصان می‌سازند، نه حداد عادل!

فرهاد قربان‌زاده با ذکر چند نکته درباره گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، یادآوری کرده است که واژه‌های تخصصی هر علم را متخصصان آن علم می‌سازند، نه حداد عادل (رئیس فرهنگستان).