تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

رئیس شبکه بهداشت درمان ماکو

17اردیبهشت
اهدای دستگاه شوک قلبی توسط خیر بازرگانی به بخش درمان

اهدای دستگاه شوک قلبی توسط خیر بازرگانی به بخش درمان

یک دستگاه دی سی شوک قلبی و ۱۵۰ ملحفه یکبار مصرف تخت بیمار از سوی خیر نیک اندیش بازرگانی به بخش درمان شهرستان ماکو اهدا شد.