افزونه جلالی را نصب کنید.

ذبح قربانی

17مرداد
۵۲ اکیپ بر ذبح قربانی در تاسوعا و عاشورا در آذربایجان غربی نظارت دارند
مدیر کل دامپزشکی آذربایجان‌غربی:

۵۲ اکیپ بر ذبح قربانی در تاسوعا و عاشورا در آذربایجان غربی نظارت دارند

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان‌غربی گفت: ۵۲ اکیپ دامپزشکی در طرح نظارت بهداشتی و شرعی بر ذبح دام‌های قربانی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در استان آماده باش هستند و بر این روند نظارت دارند.