تاریخ : پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰

دیوان محاسبات

11اسفند
دیوان محاسبات به دنبال صیانت از بیت‌المال است
دادستان دیوان محاسبات کشور:

دیوان محاسبات به دنبال صیانت از بیت‌المال است

کامیار گفت: به دنبال پرونده سازی نیستیم بلکه سعی داریم در مسیر قانون کمک حال مدیران برای صیانت از بیت المال باشیم.

04مرداد
سیر تا پیاز انتخاب رئیس دیوان محاسبات/نمی شود نظر شخصی افراد به جای قانون بنشیند

سیر تا پیاز انتخاب رئیس دیوان محاسبات/نمی شود نظر شخصی افراد به جای قانون بنشیند

عضو کمیته دیوان محاسبات گفت: اگر قرار باشد بجای قانون و مراجع قانونی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، هر شخصی نظر و سلیقه خود را بالاتر بداند و بجای قانون بنشاند مطمئنا همه زیان خواهند کرد.

01مرداد
نامه نگاري يا حاشیه سازی برای ایجاد انحراف در ماموریت اصلی مجلس؟

نامه نگاري يا حاشیه سازی برای ایجاد انحراف در ماموریت اصلی مجلس؟

برخی جریانات خارج از مجلس سعی دارند با نامه نگاری، فشار رسانه ای و لابی گری، تصمیم مجلس و روند رای گیری برای ریاست دیوان محاسبات را مخدوش و غیرقانونی جلوه دهند.