افزونه جلالی را نصب کنید.

دیدار اعضای شورای تأمین ومدیران دستگاههای اجرائی چالدران با امام جمعه این شهرستان

03شهریور
مدیران همواره در خدمت مردم باشند

مدیران همواره در خدمت مردم باشند

امام جمعه چالدران گفت:مديران شهرستان همچنان بايد در پيشبرد امور شهرستان تلاش و پيگيري جدي داشته باشند كه قطعا توفيف همه با خداي متعال خواهد بود.