تاریخ : دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱

دکتر محمدرضا عبدالرحیمی

25مرداد
خبرنگاران، چشمان بینا و زبان گویای جامعه هستند
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو:

خبرنگاران، چشمان بینا و زبان گویای جامعه هستند

در آئین تجلیل از خبرنگاران منطقه آزاد ماکو گفت: خبرنگاران به عنوان چشمان بینا و زبان گویای جامعه برای بهبود مستمر جامعه در ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی و اقتصادی می کوشند .