تاریخ : دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱

دکتر محبعلی زاده

29خرداد
واکسیناسیون فلج اطفال در ۳۳۰ نفر از کودکان ماکو
رییس مرکز بهداشت ماکو خبر داد :

واکسیناسیون فلج اطفال در ۳۳۰ نفر از کودکان ماکو

در دومین مرحله طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال 49 روستای سیار و صعب العبور شهرستان ماکو به تعداد ۷۷۰ خانوار نوبت دوم واکسن فلج اطفال (پولیو) خود را دریافت کردند .