تاریخ : سه شنبه, ۱۸ مرداد , ۱۴۰۱

دکتری

20دی
سرفصل دکتری رشته‌ سیاستگذاری عمومی به تصویب رسید

سرفصل دکتری رشته‌ سیاستگذاری عمومی به تصویب رسید

حداد عادل ضمن بیان اینکه سیاستگذاری عمومی متکفل تبیین آگاهی جامعه و هویت ملی است، اظهار داشت: تبیین آگاهی جامعه به هویت ملی خود، تبیین مسائل ساختاری قوای سه گانه در کشور و عملیاتی کردن دانش سیاست و پرداختن به جنبه‌های مختلف آن در میدان عمل درس‌های رشته سیاستگذاری عمومی که ضرورت تصویب آن را ایجاب کرده است.