تاریخ : دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱

دوگانه

14اسفند
دوگانه انتشار اخبار خشونت‌آمیز در رسانه

دوگانه انتشار اخبار خشونت‌آمیز در رسانه

یک کارشناس رسانه با بیان اینکه انتشار اخبار خشونت آمیز در رسانه‌ها دوگانه است، گفت: انتشار این اخبار از یک سو به آگاهی جامعه می‌انجامد و از سویی حسن نا امنی در جامعه ایجاد می‌کند با این حال ایجاد محدودیت و توقیف رسانه‌ها در پی انتشار اینگونه اخبار در درازمدت اثرات مخرب در فرهنگ جامعه ایجاد می‌کند.