تاریخ : جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱

دولت 12

05شهریور
عکس نوشت / تیم اقتصادی دولت دوازدهم از دولت قبل ضعیف تر است

عکس نوشت / تیم اقتصادی دولت دوازدهم از دولت قبل ضعیف تر است

افزودن افراد و نهاد های جدید به تیم اقتصادی دولت بدون ایجاد هماهنگی میان آنها نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه می تواند مشکل آفرین نیز باشد؛ در این صورت افراد و نهاد ها هر کدام برای خود یک سازی می زنند و اختلافات زیادی را میان آنها ایجاد می کند.