افزونه جلالی را نصب کنید.

دوازده هزار شهید

14مهر
طوفان توئیتری فعالان فضای مجازی آذربایجان غربی

طوفان توئیتری فعالان فضای مجازی آذربایجان غربی

فعالان توئیتری آذربایجان غربی توانستند هشتگ استانی را ترند نخست توئیتر فارسی کنند.