افزونه جلالی را نصب کنید.

دستگیری در خوی

17آبان
عامل تیراندازی در مقابل شورای حل اختلاف خوی دستگیر شد
فرمانده انتظامی خوی :

عامل تیراندازی در مقابل شورای حل اختلاف خوی دستگیر شد

سرهنگ جلیل موسوی گفت: عامل تیراندازی در مقابل شورای حل اختلاف خوی دستگیر شد.