تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

دستگاه قضایی

23فروردین
اولویت دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری زندانهاست
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی:

اولویت دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری زندانهاست

گروسی گفت: تمام هم و غم دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری زندانها و کاستن از تعداد کسانی هست که به زندان معرفی می‌شوند.

08بهمن
برخورد دستگاه قضایی با دانه درشت‌ها، جلوی فسادهای کوچک را می‌گیرد
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،

برخورد دستگاه قضایی با دانه درشت‌ها، جلوی فسادهای کوچک را می‌گیرد

عیسی زاده گفت: برخورد دستگاه قضایی با مفسدان و دانه درشت‌ها سبب امید آفرینی در جامعه ‌شده و همچنین جلوی فسادهای کوچک را می‌گیرد.