تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱

دستورالعمل

20دی
دستورالعمل ضوابط فعالیت موسسات فرهنگی قرآن و عترت ابلاغ شد

دستورالعمل ضوابط فعالیت موسسات فرهنگی قرآن و عترت ابلاغ شد

پیرو تشکیل هیات هماهنگی صدور مجوز موسسات قرآنی به منظور ایجاد هماهنگی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در موضوع صدور مجوز و نظارت بر موسسات قرآنی مردمی مطابق توافق­ نامه مشترک میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی که در جلسه ۴۳ روز ۱۵ دی ۱۳۹۷ شورای توسعه فرهنگ قرآنی تصویب و با شماره ۹۷/۱۵۴۱۷/دش در تاریخ هشتم بهمن ۱۳۹۷ ابلاغ شده، به موجب وظایف و اختیارات این هیات در ماده ۲ مبنی بر «تعیین ضوابط یکسان در موضوع صدور مجوز، نظارت و نحوه حمایت از موسسات قرآنی» به پیوست.