تاریخ : دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱

دختران سوخته

10مرداد
آتشی افتاده بر جان چرا درمان نمی شود؟!

آتشی افتاده بر جان چرا درمان نمی شود؟!

شاید در آن صبح جهنمی ۱۵ آذر ۹۱ ،آنان فرصتی برای نگاه کردن به آینه نداشتند، چه اینکه هوا سرد و مدرسه در حال دیر شدن؛ همان بودند، همان دختران سرخ گونه زیبارویی که شب را به سپیدی صبح رسانده، چون همیشه، تا اول وقت راهی مدرسه شوند، اما مدرسه ای که قرار بود آینده آنان را بسازد، بهانه ای شد برای انداختنشان در برزخی که بعد از گذشت 6 سال هنوز راه نجاتی از آن نیافته و برای همیشه، دختران سوخته شین آبادی را با آینه غریبه کرد.