تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱

دانش آموزان استثنایی

28تیر
موفقیت کودکان استثنایی در گرو مشارکت والدین و معلمان/ روحیه بالا و سعه صدر بسیار ویژگی خاص معلمان استثنایی است

موفقیت کودکان استثنایی در گرو مشارکت والدین و معلمان/ روحیه بالا و سعه صدر بسیار ویژگی خاص معلمان استثنایی است

مدیر مدرسه استثنایی رحمت موفقیت دانش موزان استثنایی را در گرو مشارکت والدین و معلمان دانست.