افزونه جلالی را نصب کنید.

دانشگاه آزاد خوی

30مرداد
به دنبال چابک سازی و احیای ظرفیت های توسعه دانشگاه آزاد خوی هستیم
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی:

به دنبال چابک سازی و احیای ظرفیت های توسعه دانشگاه آزاد خوی هستیم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی گفت : در مدیریت جدید، به دنبال چابک سازی و احیای ظرفیت های توسعه دانشگاه هستیم .

26مرداد
غفلت مسوولان باعث حذف رشته پرستاری از دانشگاه آزاد خوی شد
رئیس دانشگاه آزاد خوی؛

غفلت مسوولان باعث حذف رشته پرستاری از دانشگاه آزاد خوی شد

باقرزاده گفت: غفلت مسوولان شهرستان خوی باعث حذف رشته پرستاری از دانشگاه آزاد خوی شد.