دامداری

مزرعه پرورش گاومیش معاون جهاد کشاورزی استان:

رتبه نخست آذربایجان‌غربی در نگهداری گاومیش

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه ۸۴ هزار گاومیش در استان نگهداری می شود، گفت: آذربایجان غربی رتبه اول نگهداری گاومیش در کشور را دارد.

ادامه مطلب ...
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:

پرورش ۳۹ درصد جمعیت گاومیش کشور در آذربایجان غربی

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی با پرورش ۳۹ درصد از جمعیت گاومیش قطب اول کشور در این صنعت است.

ادامه مطلب ...