تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

دارویی

12اردیبهشت
آذربایجان‌غربی رویش‌گاه 520 گیاه دارویی است/ آغاز برداشت گیاهان کوهی در استان

آذربایجان‌غربی رویش‌گاه 520 گیاه دارویی است/ آغاز برداشت گیاهان کوهی در استان

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی گفت: این استان رویش‌گاه 520 گونه از گیاهان دارویی بوده که 70 تا 100 گونه از این تعداد خوراکی است.