افزونه جلالی را نصب کنید.

دارایی

26خرداد
تغییر در نحوه تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل؛ گامی در راستای عدالت مالیاتی
پورمختار:

تغییر در نحوه تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل؛ گامی در راستای عدالت مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه امسال مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 صاحبان مشاغل (موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم) بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه های مالیاتی، عملکرد پوزهای بانکی و مالیات سال های گذشته صاحبان مشاغل تعیین می شود، گفت: این شیوه منطبق بر اصل عدالت مالیاتی است.

02آبان
مالیات واردات در 2راهی گمرک و امور مالیاتی/ صراطی که مستقیم ندارد!

مالیات واردات در 2راهی گمرک و امور مالیاتی/ صراطی که مستقیم ندارد!

شرایط اخذ مالیات کالاهای وارداتی وارد کنندگان کالا از سوی هیچ کدام از ارگان های مربوطه پاسخ داده نمی شود.